Κινησιοθεραπεία

Η Κινησιοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη φυσιοθεραπευτική πράξη. Με γνώμονα την νευροφυσιολογική δομή του ανθρώπινου σώματος, ο εξειδικευμένος φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τις κατάλληλες ασκήσεις κινησιοθεραπείας ώστε ο ασθενής να επανέλθει στην πρώτερη καθημερινοτητά του.

Η εξατομίκευση, η ατομικότητα  και η επίβλεψη της κινησιοθεραπείας  έχει ιδιαίτερη σημασία στην απόδοση του  φυσικοθεραπευτικού αποτελέσματος  ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποτυχίας σχεδιασμού  και τυχόν επιδείνωσης.

Η σωστή κινησιοθεραπευτική παρέμβαση απαιτεί απο το φυσικοθεραπευτή την επιβλεψη  και το  συνεχή έλεγχο  της εκτέλεσης των ασκήσεων απο τον ασθενή, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής  στο χώρο φυσικοθεραπείας. Έτσι είναι σίγουρη η εκπαίδευση του και η σωστή κατεύθυνση των κινήσεων για σωστή και πλήρη λειτουργική κινητοποίηση.(Kinesiology,6th edition,Scientific Basis of Human Motion)